Amouzgar 

پیشنهاد می شود جهت شرکت در آزمون ها از اینترنت پرسرعت استفاده نمایید تا دچار قطع ارتباط اینترنتی نشوید.

قطع ارتباط اینترنت در زمان آزمون = پایان آزمون

توجه: دانش آموزانی که دسترسی به اینترنت پرسرعت ندارند،

می توانند روز چهارشنبه با هماهنگی مدیر آموزشگاه در آزمون شرکت نمایید.

 

  دانلود نکات تستی فصل سوم - علوم ششم  
  دانلود نکات تستی فصل چهارم - علوم ششم  
  دانلود نکات تستی فصل پنجم - علوم ششم  
  دانلود نکات تستی فصل ششم و هفتم - علوم ششم  

 


 


نمایش همه آزمون‌ها
تعداد گروه‌ها: 10

Powered by www.amouzgar.com